ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบเกียรติบัตร และของที่ระลึก

วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2565 ณ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย ซึ่งนำโดย นายวุฒิพงษ์ อุ่นอินต๊ะ ผู้อำน..

โรงเรียนบ้านอรุโณทัยได้จัดสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเพื่อให..

โรงเรียนบ้านอรุโณทัยได้จัดสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู..