ผู้บริหาร

นายวุฒิพงษ์  อุ่นอินต๊ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน