ขอแสดงความยินดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านอรุโณทัยได้จัดสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ..

โรงเรียนบ้านอรุโณทัยได้จัดสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู..

ภาพกิจกรรม